tranh đồng quê

16,000,000 

kích thước ở tren là 230f*120f.và kt ngoài ra vvv…